Tiendaagse reis met oponthoud

'Terwijl ik Stierf' van William Faulkner in een bewerking van Filip Vanluchene duurt vier uur in de KVS. Maar, zegt regisseur Lucas Vandervorst, de tocht die de personages maken duurt dan ook tien dagen. De Tijd speelt een wonderlijk poëtisch werk dat meer aandacht verdient.