Tiense Suiker betaalt saldo dividend vanaf 7 maart

Op 6 maart eerstkomend zal de raad van bestuur van de Tiense Suikerraffinaderij aan haar algemene vergadering voorstellen het saldo van het dividend over het boekjaar 1987/88 uit te betalen, namelijk 23 frank. Het dividend zal betaalbaar zijn tegen afgifte van koepon nummer 4. Op 26 september 1988 al werd al een voorschot van 23 frank op het dividend uitbetaald.