Tiense Suikerraffinaderij hoopt op cashflow van 4,3 miljard

Het boekjaar 89/90 van de Tiense Suikerraffinaderij zal uitzonderlijk 15 maanden tellen om het af te stemmen op de boekhoudkundige aktiviteiten van Südzucker, de Duitse suikerproducent die precies een jaar geleden Tiense overnam van de families Ullens-Wittouck. Teruggebracht naar 12 maanden zou de omzet van Tiense dit jaar 28 miljard bedragen, dit is 4 procent meer dan de 27 miljard over 88/89. Het bruto exploitatieresultaat zou volgens tussentijdse berekeningen bij 5,6 miljard fr. 10 procent hoger liggen dan de 5,1 miljard over 88/89. De cash flow van Tiense zou bijna 4,3 miljard bedragen, over twaalf maanden.