Advertentie
Advertentie

'Tientallen rekeningen Bank Max Fischer onvolledig'

(tijd) - De curatoren van de Bank Max Fischer hebben problemen bij de identificatie van de rekeninghouders van de Bank Max Fischer. Van tientallen klanten is wel een naam bekend maar geen adres. Dit is een inbreuk op de bankwetgeving en op de wet inzake witwassen. De rekeninghouders en schuldeisers van de bank moeten vóór 29 januari hun schuldvorderingen neerleggen ter griffie van de Antwerpse handelsrechtbank.'Een heel pak rekeninghouders van de Bank Max Fischer is niet identificeerbaar', zegt Willy van Orshaegen, samen met Annemie Moens en Pierre Berger aangesteld tot curator van de op 9 januari failliet verklaarde bank Max Fischer. Die bank telt een kleine 1.000 rekeninghouders. Die hadden volgens de boekhouding van 1995 samen 932,4 miljoen fr. in B.fr. uitstaan bij de bank en 1,63 miljard fr. in buitenlandse munt.