Advertentie
Advertentie

Tijd bekroont beleggingsfondsen

(tijd) - Precies een jaar geleden organiseerde de BVICB, de Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging in België, een studiedag over rankings en prestatiemaatstaven voor beleggingsfondsen. Een van de conclusies was dat de prestatiemeters voor beleggingsfondsen te weinig aandacht schonken aan de regelmaat waarmee de prestatie werd behaald. Om de belegger nog beter te begeleiden bij de keuze van een beleggingsfonds, ontwikkelde Uitgeversbedrijf Tijd een rating, die naast de return en het risico ook de consistentie van de prestatie van beleggingsfondsen beoordeelt. Met de rating ziet de belegger in één oogopslag welke beleggingsfondsen tijdens de afgelopen vijf jaar het regelmatigst en best presteerden.