Advertentie
Advertentie

Tijd bekroontregelmaat beleggingsfondsen

(tijd) - De Fondsen-Tijd, de maandelijkse bijlage bij deze krant die een overzicht biedt van alle beschikbare beleggingsfondsen, publiceert vanaf vandaag de Tijd-Nyfer-rating. Uitgeversbedrijf Tijd ontwikkelde in samenwerking met het gereputeerde Nederlandse onderzoeksinstituut Nyfer een rating die naast het rendement en het risico, ook de consistentie van de prestatie van een beleggingsfonds beoordeelt. Met de rating ziet de belegger in één oogopslag welke beleggingsfondsen tijdens de afgelopen 5 jaar het regelmatigst en best presteerden in hun categorie. Zo filtert u voortaan moeiteloos eendagsvliegen uit uw fondsenportefeuille.De Tijd-Nyfer-rating wordt uitgedrukt in kroontjes, waarbij drie kronen de maximumscore vormen. Het aantal kronen per fonds kan maandelijks wijzigen omdat de rating berekend wordt met de laatst beschikbare koersen, maar de schommelingen zullen beperkt blijven omdat er met rendementen op lange termijn wordt gewerkt.Niet alle beleggingsfondsen krijgen een rating. De Tijd-Nyfer-rating wordt bijvoorbeeld enkel berekend voor beleggingsfondsen met een koersgeschiedenis van minimaal 5 jaar. Jongere fondsen komen dus niet in aanmerking. Ook in categorieën waarin slechts een handvol fondsen thuishoren, worden geen ratings toegewezen. De Tijd-Nyfer-rating geeft immers vooral aan hoe een fonds presteert in vergelijking met andere fondsen in dezelfde categorie. Om tot een voldoende representatief staal te komen, komen voor de rating alle beleggingsfondsen in aanmerking die in België en Nederland geregistreerd zijn. In totaal komt dit neer op een staal van meer dan 6.000 beleggingsfondsen.