Tijd bevestigt keuze voor Tandem

(tijd) - Het Uitgeversbedrijf Tijd, dat o.m. deze krant uitgeeft, gaat zijn computerinfrastruktuur vernieuwen en heeft daarbij opnieuw gekozen voor de computers van Tandem. "Het oude Tandem-systeem was dringend aan vervanging toe', legt EDP-manager Erwin Vandereet uit. "Wij zaten enerzijds met kapaciteitsproblemen, vooral dan wat opslag betreft, en anderzijds konden wij door de oudere technologie van de TXP-processoren niet optimaal gebruik maken van het nieuwe besturingssysteem van Tandem, zodat wij ook inzake funktionaliteit gehandicapt waren'.