Tijd is rijp voor omvorming NV naar BVBA

Naamloze vennootschappen zetten massaal hun kapitaal in Belgische frank om in euro. Dat blijkt uit de talloze bijeenroepingen voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Tegelijk roepen heel wat NVs ook een bijzondere algemene vergadering samen om het kapitaal te verhogen tot het wettelijke minimum van 2,5 miljoen frank. Ook de aanpassing van de vennootschapsstatuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen, waarvoor in principe nog tijd is tot 6 februari 2004, wordt vaak in één moeite verwerkt. Bestuurders van NVs zouden moeten nagaan of het niet beter is de vennootschap meteen om te vormen tot een BVBA. Kris Barrezeele