Tijd-journalisten winnen persprijs Dexia

(tijd) - Serge Mampaey en Guido Vanlinthout, journalisten bij deze krant, kregen gisteren de financieel-economische persprijs van Dexia Bank. Zij werden bekroond voor het artikel 'Beleggersinformatie op internet verbetert slechts mondjesmaat'. Daarin onderzochten zij de kwaliteit van de beleggersinformatie op de websites van de bedrijven op de Brusselse continumarkt. Ze concludeerden dat op de meeste van die sites nog altijd te weinig informatie voor de beleggers te vinden is.