Advertentie
Advertentie

Tijd publiceert prime rate

(tijd) - Deze krant publiceert voortaan elke dag de Belgische long term prime rate in het cijferkatern. De prime rate is een langlopende rente, die een referentie is voor de rente die de banken aanrekenen voor langlopende investeringskredieten aan ondernemingen met een zeer goede kredietwaardigheid.