Tijd start met opiniepagina

(tijd) - De Financieel-Economische Tijd start vandaag met een pagina Opinie. Op bladzijde 2 vindt u voortaan opinieverhalen, geschreven door beleidsverantwoordelijken, experts, lezers en redacteurs. Hun meningen vormen een aanvulling op de nieuwsverhalen en de achtergrond- en analysestukken die de krant dagelijks brengt. Want meningen van anderen leiden tot reflectie en helpen bij de vorming van een eigen mening.Tot nu toe brachten we de opinieverhalen in Podium. Vanaf vandaag trekken we daar een pagina voor uit. Onderwerpen kunnen politiek-maatschappelijke themas zijn of financieel-economische onderwerpen. Kortom, alles waarover deze krant dagelijks bericht. Vier keer per week, van dinsdag tot vrijdag, publiceren wij twee of drie opiniestukken. Op zaterdag blijft de pagina voorbehouden voor het Politiek Weekboek en het Internationaal Weekboek.Nieuw is de rubriek Breaking Views: vanuit Londen becommentariëren eminente journalisten de economische en financiële gebeurtenissen. Breaking Views verschijnt in kwaliteitskranten als Wall Street Journal Europe, La Repubblica en NRC Handelsblad. Voor Vlaanderen verschijnen deze spitse commentaren exclusief in de Tijd.