"Tijd wordt multi-mediabedrijf'

(tijd) - "Het Uitgeversbedrijf Tijd is geëvolueerd van gespecializeerd krantenbedrijf naar gespecializeerd informatiebedrijf. Vermits het monopolie van het gedrukte woord niet langer bestaat en andere media aan belang winnen, moeten we ons nog meer op deze toekomst voorbereiden. Bedoeling is om Tijd verder uit te bouwen tot een Europees, regionaal en gespecializeerd multi-mediabedrijf.' Dit zei Marc Santens, voorzitter van het Uitgeversbedrijf Tijd, op de viering van 25 jaar Financieel-Ekonomische Tijd.