Advertentie
Advertentie

Tijdelijk contract botst met loyauteit

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk zijn weinig populair in België. Nochtans wordt erdoor vermeden dat, zoals bij een overeenkomst voor onbepaalde duur, in een opzeggingstermijn of -vergoeding moet worden voorzien. Precies het gegeven dat een overeenkomst voor bepaalde tijd niet eenzijdig kan worden opgezegd, zou werkgevers ervan weerhouden. De rechtspraak aanvaardt evenwel constructies waarbij de deugden van beide systemen worden gecombineerd, zoals de overeenkomst met maximale duur. Dat kan evenwel alleen wanneer dat redelijk te verantwoorden is en niet tot doel heeft de werknemer zijn rechten te ontnemen.