Tijdelijk lagere stortheffing voor prive-afvalverwerkers

(tijd) - De particuliere afvalverwerkingsbedrijven in Vlaanderen die een klasse-1-stort exploiteren, betalen dit jaar 30 procent minder stortheffing. De tijdelijke verlaging is een gedeeltelijke compensatie voor de schrapping van de aftrekbaarheid van de milieuheffingen in de vennootschapsbelasting. De maatregel werd gisteren goedgekeurd in de commissie voor Algemeen Beleid, Financien en Begroting van het Vlaams Parlement.