Tijdelijk wegwijs in loonkostenverlaging

(tijd) - Het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid publiceerde een bijgewerkte versie van de brochure 'Wegwijs in de steun bij indienstnemingen: verminderingen van de arbeidskosten'. De gids bevat de maatregelen die de regering eind '95 met haar meerjarenplan voor werk invoerde. Toch kan gevreesd worden dat de brochure snel verouderd zal zijn. De EU-Commissie verplicht de regering immers om de Maribel-voordelen te herschrijven. Tegelijk wordt in het banenoverleg onderhandeld over nieuwe loonkostenverlagende maatregelen. De brochure kan besteld worden bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, tel.: 02/233.42.11; fax: 233.42.36