Advertentie
Advertentie

TIJDINGEN"Aangepast' lentedekreet

Onderwijsminister Coens en sekretaris-generaal Georges Monard hebben gisteren op ons bericht over de Monardbrief gereageerd dat het zou gaan om een oud dokument dat intussen door wijzigingen aan het ontwerp van lentedekreet is achterhaald. Dat is een op z'n zachtst gezegd een vertekend beeld van de realiteit. De brief van Monard dateert van 2 mei en refereerde expliciet naar de versie van het lentedekreet van 25 april. "Oud' was de brief dus zeker niet. Navraag in verband met "het aantal bemerkingen' waarmee is rekening gehouden in de tekst van het dekreet zoals hij woensdag door de Vlaamse regering principieel werd goedgekeurd, leert dat de opmerkingen van Monard eigenlijk alleen "achterhaald' zijn op het punt van de overkoepelende Vlaamse Onderwijsraad. Met name heeft minister Coens inderdaad zijn voorstel verlaten om daar een parastatale B van te maken. Maar bij ons weten is dat echter pas in laatste instantie gebeurd, dinsdagavond. Wij hebben deze wijziging echter ook zelf gemeld in ons artikel in de krant van gisteren. En het ontwerp van lentedekreet is inderdaad ook op andere punten gewijzigd maar naar ons bescheiden oordeel zeker niet in die mate dat het dokument-Monard "achterhaald' is. Zeker niet wat zijn opmerking betreft dat de Vlaamse gemeenschap blijkbaar nog niet uit de "reguleringsdrift' is na de totstandkoming van de autonomie. In plaats van de 194 artikelen en de 70 bladzijden van het dekreet waarover Monard zijn beklag maakt zijn het door de aangebrachte wijzigingen zelfs 199 artikelen geworden op 73 bladzijden...