Advertentie
Advertentie

TIJDINGEN Pour les Flamands ...

Pour les Flamands la même chose. Dit beginsel is in het - nochtans officieel tweetalige - Brussel nog steeds van kracht. Als je als Vlaming in Brussel een Franstalig betaalformulier in je bus krijgt, moet en zal je betalen. Dit blijkt uit het antwoord van voorzitter Picqué van de Brusselse executieve op een interpellatie van Joris Van Hauthem (Vlaams Blok) in de Brusselse Raad. Van Hauthem wilde weten welk gevolg de Brusselse executieve geeft aan de adviezen van de vaste kommissie voor taaltoezicht. Robert Garcia (SP) heeft recent tot twee keer toe bij de vaste kommissie een klacht ingediend tegen eentalig Franse omzendbrieven van minister Désir aan de taxibedrijven. In zijn antwoord wees Picqué erop dat de vaste kommissie voor taaltoezicht niet-bindende adviezen verstrekt, maar dat de executieve die adviezen wel ter harte neemt. Op de konkrete vraag wat een Brusselse burger moet doen die van de gewestadministratie een betaalformulier in de "verkeerde' taal krijgt toegestuurd, luidde het antwoord "betalen'. Als er een betaalverzoek wordt gestuurd in de verkeerde taal, is dat een inbreuk op de taalwetgeving en is dat stuk nietig, aldus Picqué. Die nietigheid moet echter vastgesteld worden door de bevoegde overheid. De burger moet dus betalen en tegelijk een klacht indienen. Op de opmerking van Van Hauthem dat de "bevoegde overheid' in dit geval hetzelfde Brusselse gewest is dat de overtreding begaat, kon Picqué alleen maar antwoorden dat hij zich ter beschikking houdt voor iedereen die dergelijke fouten signaleert. De Franstalige liberaal Simonet vroeg aan staatssekretaris Anciaux of diens voorstel aan de BRT en de VTM om een TV-spot te maken waarin de Vlamingen erop gewezen worden dat Brussel ook hun hoofdstad is, onder zijn bevoegdheden als staatssekretaris van het Brussels gewest valt. Anciaux wees het raadslid erop dat hij het recht heeft initiatieven uit eigen naam te nemen. "De pers heeft hierbij mijn funktie van staatssekretaris vermeld, zoals ze dat ook doet als premier Martens en minister Dehaene in Verona naar het voetbal gaan kijken, wanneer minister Claes in New York een orkest dirigeert, of wanneer ikzelf optreed bij een amateur- toneelgezelschap. Ik veronderstel dat de heer Simonet als goed liberaal begrijpt dat ik gehecht ben aan mijn persoonlijke vrijheid', aldus Anciaux. Hetzelfde raadslid vroeg minister Grijp of het klopte dat die tijdens een recent bezoek aan Polen als Brussels minister Vlaamse streekbieren heeft aangeprezen. Grijp antwoordde dat hij een ekonomische missie naar Polen geleid heeft, waarbij de initiatiefnemers een prezentatie van Belgische streekbieren voorzien hadden, "waaronder ook Anderlechtse'. "Ik kan het raadslid overigens meedelen dat een en ander geleid heeft tot plannen om, in Brussel, een bedrijf op te zetten voor de export van Belgische streekbieren naar Oost-Europa', aldus nog Grijp.