Advertentie
Advertentie

TIJDINGENDe staat, minister Tobback,...

Minder staat is een illuzie. Ik denk dat we aan méér staat niet zullen ontsnappen, zo zegt minister van binnenlandse zaken Louis Tobback in een gesprek met het magazine Knack. Tobback, geïnterviewd naar aanleiding van het 1-meifeest, geeft er ondernemend én beleggend Vlaanderen duchtig van langs. "Er loopt in de samenleving van alles fout door gebrek aan kontrole en inspektie, dus door te weinig staat', zegt Tobback. Hij voegt daaraan toe: "Ik bén een etatist en vind dat helemaal geen odium.' In de jaren zeventig en tachtig "hebben de staat en de sociale zekerheid de gevolgen opgevangen van duizenden faillissementen per jaar, dus van de onbekwaamheid van al die managers in de privésektor om hun boel overeind te houden. De staat had die instorting nochtans niet veroorzaakt. Wel heeft hij belastingen en bijdragen geïnd of leningen aangegaan om al dat op straat gezette volk niet van honger te laten sterven of in een vlaag van sociale onrust de hele zaak in brand te laten steken,' zegt Tobback. De minister lacht om alle bedrijfsleiders die om "minder staat' vragen. "Neem nu zo'n schitterende ondernemer, zo'n manager die een fabriek wil opzetten. De grond van de gemeente of interkommunale wil hij uiteraard gratis krijgen (...). Voor riolering en wegenwerken moet vanzelfsprekend de gemeenschap zorgen (...). Dan trekt hij naar de Vlaamse minister, De Batselier. Hoeveel subsidie hij kan krijgen (...). En steun voor zijn research and development, voor zij prototypes.' Tobback daagt "al die managers uit om het morgen eens alleen en op eigen kosten te doen. Dan is er hier niets meer in het hele land, dan wordt hier geen reep chocolade geproduceerd.'