Advertentie
Advertentie

TIJDINGENGeslachtsrijpe Walen

(tijd) - Het amnestievraagstuk blijft een uiterst emotioneel en politiek geladen dossier, zelfs 45 jaar na het einde van de tweede wereldoorlog. Na de verklaring van de koning in zijn 21-juli- toespraak, verhief eenieder met aanzien de stem. Gisteren reageerde de Brusselse gewestminister Georges Desir in een opvallende mededeling. Desir, die de mededeling ondertekende als FDF-senator en oorlogsvrijwilliger, stelt dat voor hem amnestie uitgesloten is. Hij verklaart daarnaast de demografische minderheidspositie van de Walen en Brusselaars in ons land. Hij verwijst daarbij naar "de discriminatie van 70.000 Franstalige militairen, die in de kracht van hun leven vijf jaren in Duitse koncentratiekampen moesten doorbrengen omdat ze geen Vlaming waren, terwijl hun Nederlandstaliege kollega's naar hun haard konden terugkeren'. "Het is niet ondenkbeeldig dat die 70.000 jonge geslachtsrijpe mannen in vijf jaar tijd het leven hadden kunnen schenken aan 200.000 kinderen, die op hun beurt in twee generaties voor een verdubbeling of verdrievoudiging van kleine Waaltjes of Brusselaars hadden kunnen zorgen', zo voegt Desir eraan toe. Hij stelt ten slotte dat het onwaar is dat het probleem van de amnestie Vlamingen en Franstaligen tegen elkaar opzet. "Hoewel het waar is dat er meer kollaborateurs in het noorden van het land waren, is het onjuist te beweren dat er in Brussel en Wallonië geen kollaboratie was. Amnestie koppelen aan communautaire pacifikatie is bedrog', aldus nog de gewestminister.