Advertentie
Advertentie

TIJDINGENVakature

De Nationale Bank is al een jaar op zoek naar een direkteur, maar heeft blijkbaar nog niemand gevonden. Goeverneur Jean Godeaux ging op 3 juli 1989 met pensioen en sindsdien telt het direktiekomitee van de Belgische centrale bank nog slechts zes leden. Het direktiekomitee van de Nationale Bank bestaat normaal uit zeven leden: de goeverneur en zes leden. Een van de leden heeft de titel van vice-goeverneur. Er bestaat een, niet officieel geboekstaafde afspraak, dat er drie Nederlandstalige direkteurs zijn en drie Franstalige direkteurs. De goeverneur is afwisselend een Nederlandstalige (N) en een Franstalige (F). De huidige leden van het direktiekomitee zijn goeverneur Verplaetse (N), vice-goeverneur Fraeys (F) en de direkteuren Junius (N), Pauwels (N), Quaden (F) en Rey (F). Er bestaat dus een vakature voor een Nederlandstalige. De benoemingsprocedure verloopt in twee fazen. De regentenraad van de Nationale Bank, die de leden van het direktiekomitee en tien vertegenwoordigers van de sociale partners en financiële instellingen omvat, doet een voorstel aan de minister van financiën. Daarna benoemt de minister een direkteur via een koninklijk besluit, maar dit gebeurt na overleg binnen de regering. De regentenraad heeft nog geen voorstel ingediend bij minister van financiën Maystadt, zo vernemen we. Goedgeplaatste bronnen zeggen ons dat de regentenraad geen voorstel zal formuleren, indien hij niet zeker is dat het zal aanvaard worden. Het lijkt logisch dat de nieuwe direkteur iemand zal zijn die aanvaardbaar is voor de Volksunie. Verplaetse en Junius hebben immers een CVP-etiket en Pauwels wordt als een SP-man beschouwd.