Tijdschema zorgt voor lancering euro in 1999

De Europese eenheidsmunt, euro, staat in de startblokken. De start is voor 1 januari 1999 voorzien en nu zowat alle lidstaten van de Europese Unie in aanmerking komen om hieraan deel te nemen, moet al veel fout lopen om er een valse start van te maken. Toch is nog heel wat voorbereidend werk nodig. De kalender hiervoor ligt in grote lijnen vast, al kunnen nog enkele details worden gewijzigd.De Europese eenheidsmunt euro, staat in de steigers. Haast alle wettelijke en reglementaire maatregelen die moesten worden genomen om de start ervan mogelijk te maken, werden genomen. Zo werd overeenstemming bereikt over het juridisch statuut van de euro en over een nieuw wisselkoersmechanisme dat de munten van de EU-lidstaten die voorlopig niet aan de euro deelnemen, hieraan moet koppelen.