'Tijdstip is ideaal voor hervormingen'

(tijd) - De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Europa vraagt België de weinige jaren die nog resten voor de babyboomgeneratie met pensioen gaat, te gebruiken voor essentiële hervormingen. De organisatie publiceerde gisteren een rapport over België, waarin ze oproept meer inspanningen te leveren voor sociaal-economische hervormingen. 'Met de economie in herstel is het moment daar om substantiële vooruitgang te boeken', stelt ze.