Time Warner Inc. : synergie en komplementariteit

(reuter/tijd) - "We geloven dat er wereldwijd zes tot acht vertikaal geïntegreerde entertainment mega-groepen zullen opduiken. Tenminste een ervan zal Japans zijn, waarschijnlijk worden het er twee. We denken dat er twee Europese bij zullen zijn. We denken dat er een paar door Amerikanen geleid zullen worden, en we denken dat Time Warner Inc. daar een van zal zijn.' Dat is de filozofie achter de fusie tussen Time en Warner. Voorlopig wordt Time Inc. ook de grootste.