Timing stembusgang Congo onder druk

(tijd) - De Congolese machthebbers lijken alles te doen om het huidige status-quo zo lang mogelijk te handhaven en de beloofde verkiezingen voor zich uit te schuiven. Dat is althans de vrees van CIAT, de internationale commissie die in opdracht van de Verenigde Naties (VN) het overgangsproces in Congo moet begeleiden. Ook de katholieke kerk en de Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) van Etienne Tshisekedi zijn bang dat het niet lukt de timing van de verkiezingen te respecteren.