Timing wordt in 1996 belangrijkste troef van succesvolle belegger

(tijd) - Het beursjaar 1996 wordt er een met twee gezichten. Tot ongeveer halfweg volgend jaar blijft er in Europa door de slabakkende conjunctuur ruimte voor lagere rentetarieven. Obligaties en financiële en defensieve aandelen blijven daardoor nog even de meest interessante beleggingen. Er bestaat echter een behoorlijke kans dat de economie vanaf de zomer van '96 heropleeft, waardoor de rentetarieven naar het eind van het jaar weer de hoogte ingaan. Voor de belegger wordt het zaak die'klik' in de conjunctuur lang genoeg op voorhand op te merken en dus op tijd over te schakelen naar meer conjunctuurgevoelige beleggingen.Als het in 1996 inderdaad tot een heropleving van de conjunctuur komt, zou het aankomende beleggingsjaar wel eens het spiegelbeeld kunnen worden van wat 1995 bracht. Het voorbije jaar ging economisch voortvarend van start maar hoe verder op het jaar, hoe dieper de groeivooruitzichten zakten en hoe vlugger de winstvooruitzichten werden bijgesteld. 1996 zal zwak van start gaan. Jaar-op-jaar zal de economie nauwelijks de nulgroei overtreffen. De daaropvolgende maanden kan het gelukkig alleen maar beter. Tegen het jaareinde moet de economie warm draaien voor een nog sterker 1997.