Tindemans: Oostenrijk kan geen volwaardig EGlid

De Belgische minister van buitenlandse betrekkingen Leo Tindemans heeft in het nummer van het Oostenrijkse weekblad "Wochenpresse" de mogelijkheid uitgesloten dat Oostenrijk met behoud van zijn neutraliteit een volwaardig lid van de EG kan worden. Volgens Tindemans is overigens om het even welke uitbreiding van de EG op dit ogenblik nauwelijks mogelijk, omdat de Gemeenschap de jongste uitbreidingen nog moet "verwerken" en zich koncentreert op de verwezenlijking van de interne markt tegen 1992.