Advertentie
Advertentie

Tips voor ondernemen in Roemenië

1. Neem een goede advocaat onder de arm, de wetgeving verandert nog steeds en de administratie ve/fiskale regelgeving is complex.2. Richt niet te snel een bedrijf op met een toevallige Roemeen als partner, zelfs niet indien het slechts om een symbolische minderheidsparticipatie gaat.3. Bij het onderhandelen over lonen, wordt in Roemenië steeds over het nettoloon gesproken. Be sef dat de totale kosten voor de werkgever meer dan het dubbele van dat nettobedrag is.4. In verband met transportmogelijkheden is het heel belangrijk aan welke kant van het Karpaten gebergte, dat dwars door het land loopt, men zich vestigt. Transport kan in de winter soms seri euze moeilijkheden opleveren.5. Onderschat niet hoe ingewikkeld het kan zijn om als buitenlander een Roemeens bedrijf of be drijfspand over te nemen. Ondanks alle beloftes van het tegendeel, stuit je vaak op een kluwen van verplichtingen, regels en obstakels. Het is vaak makkelijker om een stuk grond te kopen en daar zelf te bouwen.