Tips voor wie een pestbeleid opstelt

Maak pesterijen op alle niveaus bespreekbaar. Stel een vertrouwenspersoon aan: een sociaal vaardige persoon die kan zwijgen en vertrouwen geniet op alle niveaus. Maak ook werk van nazorg: is de situatie definitief en duurzaam opgelost? Zorg ook voor de medewerking van de managers. Zorg voor continue informatie en vorming. Laat geen enkele klacht liggen, maar reageer heel snel. Preventief beleid is belangrijker dan curatief beleid. Laat je bij het opstellen van een pestbeleid door externen adviseren. Voer een strik nultolerantiebeleid.