TMVW geïnteresseerd in exploitatie rioleringsnet

(tijd) - De Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), die drinkwater verdeelt in een 70-tal gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen, en Aquafin, het bedrijf dat instaat voor de waterzuivering, onderzoeken of de TMVW het beheer, de exploitatie en het onderhoud van gemeentelijke rioleringsnetten kan overnemen. Vera Dua (Agalev) de Vlaamse minister van Leefmilieu, staat positief tegenover het plan, maar dringt aan op een grondig debat in het Vlaams Parlement.Dua zei gisteren een en ander tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement. Patrick Lachaert (VLD) zei dat hij geruchten had opgevangen over contracten tussen Aquafin en drie drinkwatermaatschappijen.Dua preciseerde dat de TMVW en Aquafin op 23 januari een afsprakennota ondertekenen over een onderzoek naar de mogelijke overname door de intercommunale vereniging van gemeentelijke rioleringsnetten. Als het resultaat positief is, kan het uitmonden in een contract.Minister Dua zei dat zij daar persoonlijk positief tegenover staat. Ik heb gezien hoe de burgemeesters enthousiast reageerden. Het zou een stap vooruit kunnen zijn in de drinkwaterzuivering, zei Dua. Volgens haar komen veel burgemeesters er niet toe hun inwoners te verplichten aan te sluiten op de riolering.Lachaert waarschuwde ervoor Aquafin via die weg het gemeentelijk rioleringsnet in handen te geven, iets waar het bedrijf tot nog toe langs andere wegen niet in slaagde. MD