To Frimout or not to Frimout?

(tijd/belga) - Het verblijf van de eerste Belg in de ruimte, Dirk Frimout, is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Met name de reklamesektor heeft van Frimout een "Top Topical' gemaakt. Men spreekt van "Top Topicals' als reklamebureaus een aktuele gebeurtenis benutten om de impact van hun boodschap te vergroten. Frimout heeft hiervoor niet zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven, maar de vraag rijst of hij dit als publiek persoon wel hoefde te doen.