Advertentie
Advertentie

Tobback: sociale zekerheid is luxe-probleem

BRUSSEL (tijd) - 'De sociale zekerheid is eigenlijk een luxe-probleem. In het soort samenleving dat priester Daens kende, zou er geen probleem bestaan. Mede door de welvaartsstaat is de levensverwachting van de bevolking op enkele decennia tijd met 15 jaar gestegen waardoor de vraag naar gezondheidszorgen stijgt. Tegelijk is de pensioenleeftijd gedaald. De diskussie is dan ook niet om op de pensioenlast te bezuinigen, wel om de stijging van de uitgaven onder kontrole te krijgen.'Aan het woord is een gedreven Louis Tobback. Niet toevallig ligt in zijn intentieverklaring de klemtoon op de sociale zekerheid en de tewerkstelling. Dat zijn voor hem de twee grote uitdagingen. Van grote progressieve ideeën die na 1968 opgang maakten, zoals het stemrecht voor gastarbeiders en de 0,7 procent norm voor de ontwikkelingssamenwerking is geen sprake meer. Meer zelfs, Tobback is een uitdrukkelijk tegenstander van het migrantenstemrecht. Toch is er volgens Tobback bij de SP als gevolg van de ekonomische krisis een terugkeer naar oude tema's.