Tobback start hervormingsprocedure Raad van State

BRUSSEL (tijd) - Minister van binnenlandse zaken Louis Tobback heeft gisteren een werkgroep geïnstalleerd die de hervorming van de Raad van State moet voorbereiden. De werkgroep moet voor de vakantie haar werkzaamheden afronden. Zelf overweegt de minister de oprichting van een administratieve rechtbank per provincie. Het debat over de administratieve rechtbanken sleept reeds jaren aan. Reeds in 1963 diende toenmalig volksvertegenwoordiger De Staercke wetsvoorstellen in om de rechtspleging inzake administratieve geschillen te hervormen en per provincie een administratieve rechtbank te installeren. Tot een hervorming is het echter nog niet gekomen. Toch is die dringend nodig. Het aantal geschillen die bij de Raad van State aanhangig worden gemaakt stijgt, zeker sinds de invoering van het administratief kort geding. Dit leidt tot een groeiende achterstand. In 1990 duurde een rechtspleging in de Franse taal gemiddeld 28 maanden, een Nederlandstalige zelfs 55 maanden.