Tobback verdedigt gemeentelijke boekhouding

(tijd) - 'Met de nieuwe boekhouding hadden we de financiële problemen van de grote steden veel vroeger zien aankomen'. Met deze opmerking verdedigt minister van binnenlandse zaken Louis Tobback het boekhoudsysteem dat de Belgische steden en gemeenten vanaf 1 januari 1995 moeten hanteren. Vele gemeenten zijn er niet happig op.Dat de gemeenten hun boekhouding moeten modernizeren, staat in de wet van '89. Momenteel houden de gemeenten enkel een kasboek bij. Inkomsten en uitgaven worden geboekt zonder zich veel vragen te stellen over de achterliggende redenen. Dit geeft uiteraard een zeer onvolledig beeld van de financiële toestand en laat gemeentebestuurders toe een en ander verborgen te houden. Zo valt het niet op wanneer overdreven leningen worden aangegaan of patrimonium wordt verkwanseld.