Tobback wil eisen van politie globaal aanpakken

Minister van binnenlandse zaken Tobback vindt dat het probleem van de politie globaal moet worden aangepakt en er niet uitsluitend kan onderhandeld worden tussen bonden en lokale overheden. Tobback zei dit nadat hij gisteren een delegatie van het Brusselse schepenkollege had ontvangen. Burgemeester Brouhon verklaarde van zijn kant dat hij geen netto-weddeverhoging van 7.000 fr per maand heeft voorgesteld. De Brusselse voorstellen zijn beperkter.