Toch gouden handdruk voor Foraky-mijnwerkers

De ten gevolge van het plan Gheyselinck ontslagen Foraky- mijnwerkers krijgen nu toch hun gouden handdruk. Dit is een gevolg van de door de huidige regering in het kader van de begrotingskontrole genomen beslissing om de sociale enveloppes voor de nationale sektoren te verhogen. Gewezen begrotingsminister Verhofstadt had tijdens de begrotingskontrole van maart jl. de verhoging van deze enveloppes verworpen.