Advertentie
Advertentie

Toch ruime consensus over krachtlijnen staatshervorming

(tijd) - In het Vlaams Parlement is woensdag toch nog een ruime consensus tot stand gekomen over de krachtlijnen voor de verdere staatshervorming, nadat het oorspronkelijke voorstel van resolutie in vijf werd opgedeeld en de tekst op enkele plaatsen werd afgezwakt. Dat maakte dat de SP vier van de vijf voorstellen aanvaardde; enkel op de tekst over de splitsing van de gezondheidszorg onthielden de socialisten zich. CVP, VLD en VU keurden de vijf voorstellen goed. Minister-president Luc van den Brande verheugde zich erover dat er een ruime consensus tot stand was gekomen. Tot de opdeling van het voorstel van resolutie met krachtlijnen voor de verdere staatshervorming, zoals het op 3 februari door CVP, VLD en VU in de commissie voor Staatshervorming was goedgekeurd, had parlementsvoorzitter Norbert de Batselier (SP) opgeroepen, in een poging tot een zo groot mogelijke consensus te komen en het 'politiek feit' te creëren, waar de Franstaligen volgens Van den Brande niet omheen kunnen.