Toch sjiïtische meerderheid in Iraaks parlement

(afp/ips/tijd) - De sjiïtische eenheidslijst UIA haalt een nipte meerderheid van 140 van de 275 zetels in het Iraakse parlement. Toch zal de UIA voor de benoeming van een president en een regering compromissen moeten sluiten met minstens één andere partij. Die partner wordt bijna zeker de Koerdische Alliantie. Dat zorgt voor achterdocht bij buurland Turkije. De VS en veel Arabische landen zijn dan weer beducht voor de vorming van een sterke Iraaks-Iraanse as.