Toekomst hotels weinig rooskleurig wegens terugval van de vraag

(tijd) - Sinds 1987/'88 wordt het Brussels hotelbedrijf gekenmerkt door een vrij gevoelige stijging van het aantal hotels en derhalve ook van de totale kapaciteit. Die toename ging echter niet gepaard met een overeenstemmende groei van de vraag. Ook elders in ons land lijkt men nergens te kampen met een reëel kapaciteitstekort. Een sektoroverzicht van de studiedienst van de BBL besluit dan ook dat de toekomst van de sektor er weinig rooskleurig uitziet. In 1990 (laatste beschikbare NIS-gegevens) waren er in België 2.123 hotels, alle types samen, met een totale kapaciteit van 93.710 personen, of ongeveer 44 personen gemiddeld. Hierbij doet zich een verschuiving voor naar een kleiner aantal en grotere hotels. In de sektor waren volgens de RSZ op 30 juni 1991 14.666 personen tewerk gesteld.