Toelevering aan landbouw daalde in één jaar met 35%

BRUSSEL (tijd) - De sektor van toeleveringsbedrijven aan de land- en tuinbouw kende dit jaar een omzetverlies van 35 tot 40 procent. Oorzaak hiervan is vooral de onzekere situatie van het boerenbedrijf. De federatie van de toeleveringssektor Ugexpo vraagt dat aan de Belgische landbouwers een beter kader geboden wordt waarin ruimte is voor investeringen.