Toen ik rijkswachter was, gaf ik geregeld informeel advies over de we

tgeving rond transport. Na een loopbaan van twintig jaar had ik daardoor een kelder vol whisky en cognac. Ik besloot daarom negen jaar geleden een bedrijf op te richten dat die kennis ten dienste kon stellen van vervoerders.Dat vergde tweehonderd procent inzet. Met veel vallen en opstaan hebben wij een vaste stek verworven in een wereld zonder statuut of wettelijke bescherming. Onze bekommernis is een wettelijk kader te helpen creëren dat de veiligheid van onze medewerkers en alle weggebruikers garandeert.