Toenadering GEM/Frans Swarttouw

(tijd) - Twee grote overslagbedrijven voor massagoed in de haven van Rotterdam, GEM (Graan Elevator Maatschappij) en Frans Swarttouw, denken ernstig over samenwerking. Momenteel wordt onderzocht of samenvoeging van direkties en stafleden tot schaalvoordeel kan leiden. Maar ook operationele samenwerking wordt niet uitgesloten geacht.