Advertentie
Advertentie

Toenadering tussen Gorbatsjov en Jeltsin

(tijd) - Sovjetpresident Mikhail Gorbatsjov en zijn rivaal Boris Jeltsin, de president van de Russische federatie, staan dicht bij een definitief akkoord inzake het nieuwe unieverdrag dat de verdeling van de macht tussen het Kremlin en de deelrepublieken moet regelen. Een tijdschema voor de overschakeling naar een vrije-marktekonomie stond eveneens op de agenda van hun "vredesbesprekingen'. Ook premier Rysjkov nam aan de onderhandelingen deel.