Advertentie
Advertentie

Toenemende milieuzorg waarborgt werk voor scheikundigen

(tijd) - De maatschappelijke aandacht voor milieu kan leiden tot de tewerkstelling van meer scheikundigen in openbare diensten en in de privé-sektor. Dat zegt de visitatiekommissie scheikunde aan de Vlaamse interuniversitaire raad (VLIR). In hun evaluatierapport schrijven de kommissieleden dat de sterke aanwezigheid van chemische bedrijven in ons land een grote afzetmarkt blijft voor licentiaten in de scheikunde.