Advertentie
Advertentie

Toerisme tweede ekonomische sektor

BRUSSEL (tijd) - Toerisme is de tweede belangrijkste ekonomische sektor in Frankrijk. Het toerisme brengt buitenlandse deviezen binnen voor een waarde van 40 miljard Fr.fr. Het aandeel van de Belgen daarin bedraagt 5 miljard Fr.fr. Dit zijn de saldi op de toeristische balans. Die vertoont tegen de 120 miljard aan inkomsten van buitenlandse deviezen door het toerisme. Daartegenover staan de 80 miljard die de Fransen uitgeven in het buitenland.