Toeristisch projekt Limburg

(belga) - Als de Kempense Steenkolenmijnen (KS) geen omstandig dossier voorleggen met bedrijfsekonomische en financiële garanties inzake de uitvoering van het Toeristisch Projekt Genk Waterschei (TPGW), leg ik de gewestplanherziening Hasselt-Genk niet voor aan de Vlaamse executieve. Dat zei minister van openbare werken en ruimtelijke ordening Theo Kelchtermans zondag in een toespraak bij de opening van de Limburgse Horecabeurs in Hasselt. Kelchtermans heeft aan KS-manager Peter Kluft begin september terzake een brief geschreven. Daarin vraagt hij een sluitend businessplan, met financieel onderbouwde argumenten en duidelijke verbintenissen van de betrokken partners. Kelchtermans wil van KS ook een globaal plan in verband met de industrieterreinen, de sanering ervan en de herbestemming. "Een aanpak per deelprojekt wijs ik vanuit ruimtelijke ordening uitdrukkelijk van de hand.'