Toetreding Sovjetunie tot GATT zou Uruguay-ronde ondermijnen

BRUSSEL (tijd) - De VS verzetten zich en moeten zich verzetten tegen een toetreding van de Sovjetunie tot de GATT omdat de Sovjetunie niet klaar is voor de GATT. Washington baseert zijn standpunt op ekonomische en niet op politieke argumenten. De huidige onderhandelingen over een vermindering van de handelsbelemmeringen (de Uruguay-ronde) willen de GATT versterken en de uitzonderingen op vrijhandel verminderen. Daarom zou een toetreding van de Sovjetunie tot de GATT de Uruguay-ronde ondermijnen. Een toetreding vereist een liberalizering van het prijsbeleid en een konvertibele roebel.