Toeval beslist over plaatsing van zorgbehoevende bejaarde

(tijd) - De beslissing om een hulpbehoevende bejaarde op te vangen in een ziekenhuis, een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of elders gebeurt nogal arbitrair. Daarom is er nood aan een globale aanpak en moeten bepaalde mogelijkheden worden uitgebreid. Dit is de konklusie die minister van sociale zaken Moureaux trekt uit een studie over de rust- en verzorgingstehuizen in België.