Toezicht op banken vanaf januari op gekonsolideerde basis

BRUSSEL (tijd) - Om de solvabiliteit van de banken binnen de toekomstige Europese eenheidsmarkt beter te waarborgen, zal het nationaal toezicht op banken en kredietinstellingen vanaf 1 januari 1993 op gekonsolideerde basis uitgeoefend worden. D.w.z. dat het toezicht uitgebreid zal worden tot alle financiële instellingen die deel uitmaken van één groep. Een desbetreffende richtlijn werd zopas door de EG-ministerraad formeel goedgekeurd. De richtlijn past in een geheel van richtlijnen die de spelregels in de financiële sektor harmonizeren. Dergelijke geharmonizeerde spelregels zijn een vereiste om een eengemaakte markt voor banken en andere financiële diensten op bevredigende wijze te laten werken.