Toezichthouders vrezen manipulatie op grondstoffenbeurzen

(tijd) - Volgens de Britse hoogste financiële toezichthouder Securities and Investment Board (SIB) zijn de grondstoffenmarkten erg gevoelig voor manipulatie. Het ziet er bovendien niet naar uit dat er in die toestand verandering zal komen, nu steeds meer beurzen hun deuren openen. De materie kwam onlangs nog op negatieve wijze in de kijker door de Sumitomo-fraude op de kopermarkt.'Grondstoffenfutures zijn erg gevoelig voor manipulatie', verklaarde John Mackeonis, hoofd van de afdeling afgeleide producten, aan de vooravond van een conferentie in Londen, waarop afgevaardigden uit 18 landen de zaak zullen bediscussiëren. 'Als producenten en afnemers broederlijk naast elkaar op een markt opereren, is er altijd gevaar voor prijsdistorties.'