Toezichtsorganen verzekeraars stellen normen op

(tijd) - De toezichtsorganen voor de verzekeringssector hebben wereldwijd nieuwe normen voor de verzekeraars op poten gezet. De International Association of Insurance Supervisors (IAIS) kwam begin dit jaar bijeen om standaarden voor de verzekeraars op te stellen. De terreuraanslagen van 11 september hebben de verzekeringswereld fors aangetast. Daarom drongen nieuwe afspraken tussen de bevoegde controleorganen zich op. De IAIS groepeert de toezichtsorganen uit 100 verschillende landen.Een eerste prioriteit voor de IAIS was het aanpassen van de solvabiliteitsnormen en de kapitaalvereisten voor de verzekeraars. De vereniging ontwierp 14 principes om de solvabiliteit van schade- en levensverzekeraars te meten, gaande van de technische provisies, over het minimumkapitaal tot het risicobeheer. Specifieke cijfervereisten werden niet bekendgemaakt. De IAIS stelt dat de verschillende toezichthouders de nieuwe richtlijnen moeten opnemen in hun nationale wetgeving.EvaluatieDaarnaast wil de internationale vereniging ook evaluatieregels om na te gaan of een verzekeraar wel degelijk is herverzekerd. De herverzekeringen moeten de verzekeraar beschermen en veilig stellen voor eventuele te grote risicos. De IAIS legt ook anti-witwasmaatregelen op. Verzekeraars moeten volgens de vereniging hun bijdrage leveren tot het bestrijden van de witwascriminaliteit. De richtlijnen zijn gebaseerd op het principe ken uw klant. Samenwerking met de lokale gerechtelijke autoriteiten wordt dan ook aangeraden. Verder buigt de IAIS zich over het communicatiebeleid van de verzekeringssector, niet alleen van de toezichthouders onder elkaar maar ook van de verzekeraars naar het grote publiek. SaS